طی سال  های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، آزمون مرآت یازدهم سوابق تحصیلی سال یـازدهم متوسطه نقش تعیین کننده ای درون سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ بـه طوری کـه سوابق تحصیلی سال یـازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اکنون یکی از عوامل مـهم تعیین کننده کیفیت رشته محل قبولی داوطلب درون آزمون سراسری است.

زینب شاه مرادی - مرکز یـادگیری تبیـان

آزمون مرآت یـازدهم آزمون های آزمایشی سنجشِ یـازدهــم ویژه دانش آموزان پایـه یـازدهم mimplus.ir

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه درون طراحی و برگزاری آزمون  های آزمایشی به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، به منظور سال تحصیلی آینده (96-97) اقدام بـه طراحی آزمون های تابستانـه، مرحله  ای و جامع به منظور جامعه هدف دانش آموزان سال یـازدهم متوسطه (سال دوم) کـه امتحانات نـهایی را درون پیش دارند نموده است. آزمون مرآت یازدهم این آزمون ها با ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا گامـی مـهم درون برای پاسخگویی بـه نیـاز موجود درون این زمـینـه هست که امـید هست مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یـازدهم متوسطه و هم چنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون  های سنجش یـازدهم دارای ویژگی های زیر است:

1- ارایـه سؤالات مفهومـی تستی کـه ضمن آماده نمودن دانش آموزان به منظور شرکت درون امتحانات ترم اول و نـهایی سال یـازدهم، زمـینـه آشنایی و مـهارت این عزیزان را به منظور پاسخگویی بـه سؤالات آزمون  سراسری سال بعد، به منظور دانش آموز فراهم مـی نماید.

2- بودجه بندی منابع درسی براساس برنامـه درسی دبیرستان ها.

3- ارایـه کارنامـه تحلیلی پیشرفت تحصیلی درون هر آزمون و مقایسه با آزمون  های قبل.

4- ارایـه گزارش های تحلیلی، مقایسه ای و مدیریتی به منظور دبیرستان هایی کـه دانش آموزان سال یـازدهم خود را بـه صورت گروهی درون این آزمون ها شرکت مـی دهند.

5- ارایـه نتیجه نمرات آزمون بـه شرکت کنندگان بلافاصله بعد از پایـان هر آزمون.

نحوۀ زمانبندی آزمون ها بـه شرح جدول زیر است:

آزمون مرآت یـازدهم آزمون های آزمایشی سنجشِ یـازدهــم ویژه دانش آموزان پایـه یـازدهم mimplus.ir

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجشِ یـازدهم:

این آزمون ها درون 3 فاز کلی «تابستانـه، مرحله ای و جامع» و در 11 نوبت برگزار مـی شوند. آزمون مرآت یازدهم فاز اول، آزمون های تابستانـه بوده کـه در 3 نوبت برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانـه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده کـه در 6 نوبت برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر بـه مطالب کتاب های درسی پایۀ یـازدهم و ارزیـابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درون طول سال تحصیلی است. درون این مـیان، آزمون ویژه ای (آزمون مرحلۀ 4) درون نظر گرفته شده هست که درون پایـان امتحانات نیمسال اول، درون تاریخ 6/11/1396 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول هست که بعد از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزینـه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیـابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، آزمون های جامع بوده کـه در 2 نوبت برگزار خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینـه ای همسو و مرتبط با سؤالات امتحانات خرداد 1397 و به نوعی، مقدمۀ آمادگی به منظور آزمون سراسری سال 1398 است. تاریخ آزمون ها درون جدول زیر آمده است.

آزمون های مرحله ای براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار مـی شود؛ بـه طوری کـه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندی های انجام شده، از داوطلبان امتحان بـه عمل مـی آید؛ علاوه بر این، درون آزمون هر مرحله، از قسمت یـا قسمت های مربوط بـه مراحل قبل نیز امتحان گرفته مـی شود؛ لیکن درون هر مرحله، سؤالات امتحانی با تاکید بر منابع مربوط بـه همان مرحله طراحی مـی شود (برای مثال، درون مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط بـه آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تاکید کـه بیشتر سؤالات از قسمت سوم خواهد بود.)

پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و هم چنین آزمون جامع، کارنامـه ای با اطلاعات بسیـار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، مـیانگین نمرات خام نفرات برتر، رتبه درون هر درس و رتبه کل درون مقایسه با داوطلبان شـهر، استان و کشور و نمره کل عمومـی و اختصاصی درون زیر گروه های آزمایشی و .... دراختیـار داوطلبان قرار مـی گیرد که تا داوطلبان براساس اطلاعات مندرج درون این کارنامـه ها از مـیزان آمادگی خود درون هر مرحله از آزمون آگاهی یـافته و نسبت بـه رفع نقاط ضعف خود که تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نـهایت نیز با شرکت درون آزمون  ها، آمادگی لازم را به منظور شرکت درون امتحانات نـهایی سال 1397ب مـی نمایند.

کارنامـه نتایج هر نوبت ازآزمون های آزمایشی سنجشِ یـازدهم درون عصر روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت بـه نشانی:www.sanjeshserv.ir منتشر مـی گردد. ضمناً بـه اطلاع دانش  آموزان مـی رساند کـه محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور درون ارتباط با آزمون سراسری سال 1396 خواهد بود. هم چنین نمره آزمون دروس عمومـی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومـی (با توجه بـه ضرایب) بـه علاوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه بـه ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه مـی شود، کـه این امر مـی تواند تجربه مناسبی به منظور دانش آموز درون ارتباط با شرکت درون آزمون سراسری سال بعد باشد.

منبع: آزمون مرآت یازدهم پیک سنجش
[آزمون های آزمایشی سنجشِ یـازدهــم ویژه دانش آموزان پایـه یـازدهم آزمون مرآت یازدهم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 25 May 2018 16:04:00 +0000