مواد مورد نیـاز

- بادکنک

- حدود 40 مـیلی لیتر آب ( درون یک کاسه حدود 250 مـیلی لیتر آب جای مـی گیرد، اموزش درست کاسه با بادبادک بنابراین شما بـه آب زیـادی احتیـاج نخواهید داشت.)

- نی

- آب لیمو

- یک قاشق چایخوری جوش شیرین

دستورالعمل

1. قبل از شروع کار حتماً حتما بادکنک را بکشید که تا کار باد  آن آسان تر شود.

2. 40 مـیلی لیتر آب را داخل بطری نوشیدنی بریزید.

3. یک قاشق چایخوری جوش شیرین را داخل بطری ریخته و با نی خوب آن را هم بزنید که تا حل شود.

4. آب لیمو را داخل بطری ریخته و سریع بادکنک کشیده شده را روی دهانـه ی بطری قرار دهید.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر همـه چیز خوب پیش رفته باشد، بادکنک شما حتماً باد خواهد شد. اموزش درست کاسه با بادبادک اضافه آب لیمو بـه جوش شیرین باعث ایجاد واکنش شیمـیایی مـی شود. اموزش درست کاسه با بادبادک جوش شیرین یک باز است، درون حالی کـه آب لیمو اسید مـی باشد. وقتی آن دو با هم ترکیب شوند، دی اکسیدکربن ایجاد مـی کنند. دی اکسیدکربن از بطری خارج مـی شود و وارد بادکنک مـی شود، اما دیگر نمـی تواند از آن جا خارج شود، بـه همـین خاطر بـه بادکنک فشار مـی آورد و آن را باد مـی کند.

گروه کودوجوان سایت تبیـان-ترجمـه:نعیمـه درویشی

مطالب مرتبط

کدام ثبات بیشتری دارند؟

سکه ی اسرار آمـیز

تخم مرغی درون یک بطری شیشـه ای

تشخیص مزه بدون بوئیدن

: اموزش درست کاسه با بادبادک
[بادکنک خود را با CO2 باد کنید اموزش درست کاسه با بادبادک]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 19:35:00 +0000